Wisdom

 Barangsiapa takut kepada Allah SWT niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barangsiapa takut pada Allah, tidak sia-sia apa yang dia kehendaki.

 Kemaafan yang paling utama, adalah ketika berkuasa

 Barang siapa menghendaki akhirat, wajib baginya ikhlas pada ilmu.

 Tidak ada sesuatu yang lebih indah pada ulama kecuali dengan kefakiran dan mencukupi dengan apa yang ada serta ridha dengan keduanya

 Orang yang berakal itu adalah orang yang akalnya dapat mengawal sifat-sifat keji